BIM usluge

Pružamo usluge 3D BIM modelovanja građevinskim kompanijama za projektovanje i izvođenje u građevinarstvu.

3D BIM usluge

Posedujemo iskustvo u pružanju BIM usluga za objekte sa mešovitom namenom, tržne centre, bolnice, stambena naselja, industrijska postrojenja i još mnogo toga. Naši stručnjaci BIM timova arhitekata i građevinskih inženjera isporučuju kompletne projekte u 3D modelima.

Naši iskusni BIM konsultanti i menadžeri koriste Autodesk Revit za rešavanje problema  i 3D BIM koordinacije. Pomažemo izvođačima, arhitektima, konsultantima, inženjerima i proizvođačima pružajući 3D BIM modele bez grešaka kolizije

Ponuda usluga 3D BIM modelovanja

 • Pretvaranje crteža iz 2D AutoCAD u 3D BIM modele u Revit-u
 • 3D grafički prikaz arhitektonskih i građevinskih planova
 • Koordinacija dizajna u zajedničkom okruženju (CDE)
 • 3D BIM koordinisani modeli od LOD 100 do LOD 500

Naši BIM-a modelari pomažu u kreiranju biblioteka Revit familija za konstruktivne, arhitektonske i MEP elemente kako bi se smanjilo vreme 3D modelovanja.

Prednosti usluga 3D BIM modeliranja

 • Brzo otkrivanje i rešavanje sukoba
 • Besprekorno planiranje izgradnje
 • Lakoća prelaska sa 3D modela na 4D BIM
 • Omogućena lakša prefabrikacija
 • Koordinacija sa izvođačima i proizvođačima čelične konstrukcije
 • Koordinacija sa proizvođačima građevinskih elemenata
 • Olakšava rad na samom gradilištu