ARTIFEXPRO

je projektantski biro orjentisan na projektovanje arhitekture i konstrukcije u BIM standardu i 3D modelovanje u Autodesk Revitu.

U našem timu imamo iskusne arhitekte i građevinske inženjere.

Svaki od naših članova tima radio je pojedinačno na velikim projektima na teritoriji Evropske unije,  Ruske federacije i Afrike,  i na taj način stekli smo dovoljno iskustva za rad sa inostranim projektnim kompanijama.

3D MODELOVANJE

Kako je sve veća potreba za izradom 3D modela projekata po BIM standardu, u mogućnosti smo da Vam pomognemo u izradi 3D modela vašeg objekta. Izrađujemo modele objekata visokogradnje do nivoa detaljnosti LOD500.

REVIT FAMILIJE

Bavimo se izradom Revit familija, kako za proizvođače opreme tako i za potrebe samih 3D modela objekata.

BIM STANDARD

Posedujemo uhodani BIM standard koji možemo primeniti na vaš projekat ili se možemo prilagoditi vašem postojećem BIM standardu.

Želeli bi smo da ponudimo svoje usluge rada u Autodesk Revitu svim zainteresovanim kompanijama u zemlji ili inostranstvu.

P O S L E D NJ I

P R O J E K T I

Fabrika guma „LINGLONG“

Zrenjanin, Srbija

 

Projekat betonske konstrukcije proizvodnog pogona fabrike guma „LingLong“ Zrenjanin, površine 80000m2

Od idejnog rešenja do izvođačkog projekta u saradnji sa projektnom organizacijom Miluting d.o.o., kompletna grafička dokumentacija izrađena je u Autodesk revit-u. Modelovanje smo uradili do nivoa detaljnosti LOD400.

 

KONTUR PARK

Jekaterinburg, Ruska federacija

 

Na projektu poslovno edukativnog kompleksa, angažovani smo od projektne organizacije „PATHOD“ iz Moskve kao BIM konsultanti i modelari. Naš BIM menadžer je za potrebe projekta izradio BIM execution plan (BEP) u skladu sa zahtevima investitora. Uz konsultacije i upustva glavnog arhitekte radili smo na modelovanju arhitektonskih modela objekta do nivoa LOD300. Projekat je fazi izrade.

 

Benzinska pumpa
„SENIĆ PETROL“

Podgorica, Crna Gora

 

Kompletan izvođački projekat čelične i betonske konstrukcije i 3D render exterijera pumpne stanice.

Objekat se nalazi kod Podgorice, Crna Gora.

 

BOKA PLACE

Tivat, Crna Gora

 

Na projektu hotela „BOKA PLACE“ angažovani smo od strane projektne organizacije ArhiPro d.o.o. i na početku projekta izradili smo strategiju pristupa BIM modelovanju u svojstvu BIM konsultanta.

Pri izradi izvođačkog projekta pomogli smo u izradi grafičke dokumentacije izvođačkog projekta betonske i čelične konstrukcije i . Radili smo na planovima armiranja i radioničke dokumentacije čelične konstrukcije.

 

V A Ž N I

K L I J E N T I

BIM Implementacija

BIM Coordinacija

BIM Execution plan