BIM USLUGE

Naš BIM konsultantski tim razvija strategije za implementaciju BIM-a korišćenjem iskustva u rešavanju problema projektovanju I izgradnji građevinskih objekata.

Naši BIM-a modelari, vođeni od strane iskusnog BIM menadžera, pružaju dragocene uvide inženjerima i arhitektima u BIM implementaciju koristeći Revit modele. Kreiramo detaljne crteže visokog kvaliteta za pokretanje projekta i prelazak na BIM,prikupljanjem relevantnih podataka iz vaših ACAD-a crteža. Mi smo BIM konsultanti koji radimo kao produžena ruka građevinskih kompanija I pružamo uslugespoljne saradnje na polju 3D BIM modelovanja.

Stvaramo BIM Execution Plan-ove za integraciju ljudi, procesa i tehnologije građevinskih firmi koje razvijaju stambenu, komercijalnu, industrijsku, rekreacionu infrastrukturu itd.

BIM konsultantske usluge

  • Predavanje BIM veština i obuka profesionalcima građevinskih kompanija
  • Implementacija BIM strategija za složene projekte
  • Stvaranje BIM biblioteka za građevinske inženjere i arhitekte

Uspešno smo izvršili i isporučili BIM usluge modelovanja za preko 50+ građevinskih projekata širom EU, Ruske Federacije i Afrike.

Naši BIM stručnjaci su obučeni da rade sa bilo kojim propisom usvojenim u tim zemljama.

Spoljna saradnja

  • Iskustvo sa pružanjem BIM usluga za 10+ godina
  • Izvrsnost u pružanju BIM usluga spoljne saradnje građevinskim kompanijama
  • Rešenja koja su orjentisana na troškove i na vrijeme
  • Automatizacija zadataka koji se ponavljaju radi efikasnosti u ukupnim rezultatima projekta