BIM MODELOVANJE

 

Naš stručni tim pruža BIM usluge modelovanja građevinskoj industriji u Srbiji, EU i Ruskoj federaciji radi bolje koordinacije i saradnje.

Naše usluge BIM modelovanja usredsređene su na potrebe razvoja projektnih i građevinskih firmi širom građevinske industrije korišćenjem mogućnosti platforme Autodesk Revit.

Sarađujemo sa arhitektima, izvođačima radova, projektantskim firmama I izrađujemo  3D BIM modele izvedenog stanja za razmenu projektantskih podataka korišćenjem IFC-a, planiranje i procenu troškova.

Isporučujemo 3D modele bez kolizija elemenata građevinskim firmama kako bi usavršili planove građenja i ubrzali planiranje izgradnje uz bolju koordinaciju svih disciplina.

Pomažemo inženjerima i arhitektama da primene BIM 360 i pređu na BIM platforme za uspostavljanje 3D modelima bez kolizija.

Uslužno modelujemo familije elemenata za Autodesk Revit.