BIM EXECUTION PLAN

Naši timovi kreiraju BIM execution plan (BEP) za definisanje odnosa i načina rada  svih učesnika na projektovanju.

Definišemo prema zahtevima investitora i prethodnim iskustvima nivoe detaljnosti modelovanjih objekata.

Iskustvo u  BIM strategijama

Vodimo računa da se BIM pravilno primenjuje kroz delove projekta i izgradnje objekata između različitih timova inženjera, arhitekata, projektanata i menadžera davanjem obuke i BIM savetovanje radi poboljšanja celokupnih procesa. Čovek koji se bavi razvojem BIM execution plana (BEP) radi na razvoju 3D BIM modela bogatih podacima, grafikona i procene troškova

Naši BIM menadžer razvija i pomaže u strategiji I planiranju upravljanja gradnjom kreirajući organizovane 3D BIM modele za izradu planova i izradu interaktivnog modela. Planiramo BIM modelovanje da bi vaši timovi inženjera i izvođača radova što lakše mogli da ih sprovedu na gradilištu, Razvijamo pojedinačne modele bez kolizija da bi minimalizovali kolizije na gradilištu I izbegli rekonstrukcije.

KAKO ĆEMO PRISTUPITI PROBLEMU

  • Uspostavićemo ciljeve projekata i planove za njihovo postizanje
  • Posedujemo veštine za prelazak sa CAD na BIM process projektovanja
  • Koristićemo postojeće podatake i strateški razvijajte nove efikasne planove
  • Formiraćemo procese za odobravanje projekta
  • Izvršićemo planiranje, istraživanje i modelovanje za implementaciju BIM-a

Zašto izabrati nas za vašeg BIM partnera

  • Iskustvo našeg tima BIM menadžera, inženjera i arhitekata
  • Poboljšačemo vam profitabilnost i efikasnost rada poštujući rokove
  • Smanjićemo greške i rizike usled neusklašenosti standarda
  • Dugogodišnje iskustvo od 10+ godina sa AutoCAD-om, Revit-om itd.

Služili smo kao produžena ruka građevinskim firmama iz Srbije, Ruske Federacije i EU za više uspešno završenih projekata.