KONSTRUKCIJA U BIM-u

Osim izrade statičkih proračuna pružamo BIM usluge građevinskim inženjerima kako bismo izgradili konstrukcije koordinirane sa drugim disciplinama.

Pomažemo građevinskim projektnim biroima da dobro sarađuju sa arhitektima, inženjerima instalacija , proizvođačima čelika radi postizanja maksimalne efikasnosti u građevinskim projektima stvaranjem koordiniranih konstruktivnih 3D BIM modela.

Naš tim građevinskih inženjera zajedno sa BIM menadžerom ima veliko iskustvo rada u saradnji sa građevinskim firmama i firmama za konsultantske usluge.

 BIM usluge konstrukcije:

  • Koordinisani 3D BIM modeli
  • Izrada detalja čeličnih elemenata
  • Izrada 2D konstruktivnih planova pomoću ArmCad-a
  • 3D modelovanje konstrukcije pomoću Autodesk Revita
  • Količine materijala BOQ
  • Montažni čelični detalji
  • Planovi ankera sa detaljima od čelika.

 

Naše dugogodišnje iskustvo od više od 10 godina rada sa različitim BIM platformama omogućava nam da klijentima pružimo bolje rezultate za konstruktivne BIM usluge. Koristimo našu stručnost u radu sa CAD-om kako bismo pružili najbolje konstruktivne BIM usluge

Prednosti naših konsultantskih konstruktivnih BIM usluga:

  • Iskusan tim inženjera i arhitekata
  • BIM standard
  • Efikasnos u BIM modelovanju

Nudimo implementaciju BIM-a usredsređenu na klijenta i konsultacije za potrebe konstrukcije. Kontaktirajte nas danas.

Crteži  betonskih i čeličnih konstrukcija

Naš projektantski tim uz pomoć najnovijih BIM tehnologija 3D modelovanja izrađuje precizne crteže detalja armiranja betonski konstrukcija i radioničke crteže čeličnih konstrukcija.

ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Statički proračuni i izrada crteža od idejnog rešenja do izvođačkog projekta

DETALJI ARMIRANJA

Pomoću softvera Radimpex ArmCad i dugogodišnjeg iskustva u izradi detalja armiranja dobićemo precizne količine armature.

3D MODELOVANJE KONSTRUKCIJE

Iz preciznih modela konstrukcije dobijamo precizne količine materijala potrebnih za izvođenje objekta.