KONTUR PARK

LOKACIJA : Jekaterinburg, Ruska federacija

 GODINA : 2021

 TIP PROJEKTA : Poslovni kompleks

 KLIJENT : PADHOD architects

 POVRŠINA : 40000m2

DETALJI

Na projektu „KONTUR PARK“ učestvovali konsultanti za BIM. Izradili smo BEP (BIM execution plan) kako bi prema zahtevima investitora uskladili tad više disciplinarnih timova.

Pored ostalog radili radili smo i na modelovanju pojedinih objekata u Autodes Revit-u.

GALERIJA