AUBERGE HOTEL

LOKACIJA : Jekaterinburg, Ruska federacija

 GODINA : 2021

 TIP PROJEKTA : Edukativno poslovni kompleks

 KLIJENT :  PADHOD Architects

 POVRŠINA : 80000m2

DETALJI

Na projektu poslovno edukativnog kompleksa, angažovani smo od projektne organizacije „PATHOD“ iz Moskve kao BIM konsultanti i modelari. Naš BIM menadžer je za potrebe projekta izradio BIM execution plan (BEP) u skladu sa zahtevima investitora. Uz konsultacije i upustva glavnog arhitekte radili smo na modelovanju arhitektonskih modela objekta do nivoa LOD300. Projekat je fazi izrade.

GALERIJA