388 Phillip st.

LOKACIJA :Waterloo, Canada

 GODINA : 2017

 TIP PROJEKTA : Rekonstrukcija fasade skladisne zgrade u sklopu adaptacije u poslovni prostor

 KLIJENT : VisAVis

 POVRŠINA : 11795m2

DETALJI

Projektni zadatak je idejno rešenje rekonstrukcije fasade objekta sa dva nadzemna nivoa, koji je u procesu
prenamene iz skladišnog u poslovni prostor.
Zahtev klijent je upotreba alu-panela u kombinaciji sa većim staklenim površinama.
Na osnovu sagledavanja urbanizma i spratnos& objekta došlo se do najekonomičnijeg rešenja, kao i kombinacije boja koja ne odudara od objekata u okruzenju( što je bio uslov). Sa druge strane, zgrada ima akcente na ulaznim delovima, koji objekat čine prepoznatljivim i atrak&vnim

 

GALERIJA